Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Politika No : POL.01
Yürürlük : 10.03.2023
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : –
Sayfa No : 1/1

Müşterilerimizin güvenini ve memnuniyetini sağlayacak yüksek kaliteli güvenilir ürünler sunmak ana prensibimizdir. Bu doğrultuda, mısır irmiği, mısır unu ve mısır kepeği ürettiğimiz tesislerimizde nitelikli, fonksiyonel ve ileri teknolojilerle kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak üretim yaparız.

  • Ürün güvenliği ve kalitesini,
  • Yasal ve düzenleyici şartları,
  • İş sağlığı ve güvenliğini,
  • Çevreye olan saygımızı,
  • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini,
  • İç ve dış iletişimimizi,
  • Çalışanlarımızın sosyal haklarını,
  • Üretim için gerekli olan hammaddeleri taklit-tağşiş riski bulunmadığından emin olunan güvenilir tedarikçilerden sağlayarak,
  • Ürün güvenliğimizi etkileyebilecek tüm riskleri (sabotaj vb) önleyecek tüm tedbirleri alarak,
  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerinin karşılanmasını ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlarız.

Tesisimizin her seviyesinde gıda güvenliği ve kalite kültürünü bir davranış biçimi olarak, sürekli iyileştirerek sürdürürüz. Yönetim sistemlerimizi, en etkin yöntemlerle izleyip değerlendirdiğimiz ölçülebilir hedeflerimizle ve gereken eğitimi sağladığımız çalışanlarımızın katkılarıyla sürekli iyileştiririz.

GENEL MÜDÜR